วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

แจ้งการรับส่งสินค้า

แจ้งการรับส่งสินค้า

วันที่ 4 ก.พ.2556

บริษัท บีพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
HQ10X12 จำนวน 26 กล่อง เลขที่รับพสัดุ 217-7706 8250
คลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 5 ก.พ.56 เวลา 12.30 น.

....................
วันที่ 5 ก.พ.2556

บริษัท บีพ้อยท์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 
HQ10X12 จำนวน 14 กล่อง เลขที่รับพสัดุ 92-7985-96
สยามเฟิสท์ สาขาพระราม9(RCA) วันที่ 6 ก.พ.56 เวลา 10.30 น.

คุณปิยะวรรณ  
HQ10X12  จำนวน 7 กล่อง  เลขที่รับพสัดุ 91-8310-16
สยามเฟิสท์ สาขาหัวลำโพง วันที่ 6 ก.พ.56 เวลา 10.30 น.

..................
วันที่ 6 ก.พ.2556
คุณกนกรัตน์ คุณนิทัศน์ 
HQ#60  จำนวน 5 กล่อง HQ10X12 1กล่อง รวม 6 กล่อง  เลขที่รับพสัดุ 90-5571-6
สยามเฟิสท์ สาขาเสมียนนารี วันที่ 7 ก.พ.56 เวลา 10.30 น.

คุณกิติยาภรณ์ 
HQ#60  จำนวน 1 กล่อง   เลขที่รับพสัดุ 91-1043
สยามเฟิสท์ สาขาหัวลำโพง วันที่ 7 ก.พ.56 เวลา 10.30 น.

คุณจันทนา  ธนาคารไทยพานิช จำกัด (มหาชน)
HQ#72  จำนวน 3 กล่อง   เลขที่รับพสัดุ 90-5577-79
สยามเฟิสท์ สาขาเสมียนนารี วันที่ 7 ก.พ.56 เวลา 09.00 น.

คุณอุดม
SNP#72  จำนวน 2 กล่อง   เลขที่รับพสัดุ 90-5588-89
สยามเฟิสท์ สาขาเสมียนนารี วันที่ 7 ก.พ.56 เวลา 09.00 น.

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อ สอบถามหน้าเวปได้ที่นี่ ครับ